Krizový stav a pokračování od 18.5. do 30.6.2020 – provádění auditů

Oficiální vyjádření. Certifikační orgán EZÚ (CO 3004) vydává toto stanovisko a postup pro provádění auditů v době ohrožení COVID-19 následující po ukončení Nouzového stavu – fáze uvolňování bezpečnostních opatření s ohledem na ochranu zdraví a bezpečnosti auditorů a zaměstnanců klientů EZÚ a dalších zainteresovaných stran. 1. Úvod  V souvislosti s pandemickou situací, která vznikla rozšířením …

Český průmysl a inovace v roce 2020

Druhé čtvrtletí roku 2020 znamená pro průmysl všeobecně nesmírně těžkou zkoušku. Redakce časopisu ELEKTRO připravila ukázku názorů kompetentních a zainteresovaných osobností na investiční preference v průmyslu ČR, s důrazem na význam inovačních aktivit a jejich další perspektivu. Jejich snahou je zjistit, jak se průmyslové podniky staví k aktivitám pro oživení původních trendů v podnikání a jaký podíl prostředků …