Český průmysl a inovace v roce 2020

17.05.2020

Druhé čtvrtletí roku 2020 znamená pro průmysl všeobecně nesmírně těžkou zkoušku.

Redakce časopisu ELEKTRO připravila ukázku názorů kompetentních a zainteresovaných osobností na investiční preference v průmyslu ČR, s důrazem
na význam inovačních aktivit a jejich další perspektivu. Jejich snahou je zjistit, jak se průmyslové podniky staví k aktivitám pro oživení původních trendů v podnikání a jaký podíl prostředků zbyde na inovace.

Oslovili představitele důležitých institucí a také několika vybraných výrobních podniků
a položili jim otázky k naznačeným tématům.

  1. Kde jsou priority průmyslu nyní a ve druhém pololetí roku 2020? Která témata jsou podle Vašeho názoru nejaktuálnější k řešení?
  2. Jak vnímáte otázku inovací a dlouhodobého vývoje v kontextu se snahami podniků dosáhnout co nejrychleji původní prosperity? Je opravdu nezbytné investovat do (výzkumu) vývoje a inovací v době, kdy dostupné zdroje by mohly být využity jinak?
  3. Jaký vliv má situace z posledních měsíců na výzkum, vývoj a inovace ve Vašem podniku?

Přečtěte si odpovědi v květnovém vydání časopisu ELEKTRO.