DOZOR NAD TRHEM

Elektrotechnický zkušební ústav již dlouhá léta spolupracuje s orgány dozoru nad trhem v otázce zkoušení elektrotechnických výrobků a elektrických zařízení. Naše dlouholeté zkušenosti a především profesní nezávislost nás pasují do role spolupracující organizace pro orgány dozoru nad trhem.

V rámci spolupráce nabízíme:

Ing. Vlastislav Filgas

JobVedoucí oddělení obchodu a posuzování