Školství a další spolupráce

Školy

EZÚ si uvědomuje důležitost technického vzdělávání, a proto by rád přiblížil elektrotechniku v praxi zájemcům z řad studentů středních a vysokých škol.
Andrea Uhrová

Andrea Uhrová

Personalistka

Pro školy

Chcete ukázat studentům, že fyzikální vzorce a poučky mají i praktické využití? EZÚ vám nabízí možnost exkurze ve zkušebních laboratořích. Přijďte se podívat, jak se měří světelné veličiny, elektromagnetická kompatibilita, nebo třeba bezpečnost zdravotnických prostředků.

Školám nabízíme i možnost účasti našich expertů přímo ve výuce. Přiblížit vám můžeme problematiku uvádění výrobků na trh u nás i v zahraničí, způsob provádění zkoušek a oblast systémů řízení.

Pro studenty

Jste studentem vysoké školy a zajímáte se o elektrotechniku? Nabízíme možnost zpracovávat bakalářské a diplomové práce na různá témata z oblasti zkušebnictví, metrologie a posuzování systémů řízení.

Pro studenty

EZÚ je členem Sektorové rady pro elektrotechniku a aktivně se tak podílí na tvorbě národní soustavy kvalifikací v rámci NSK2. Díky NSK mohou zájemci získat nové profesní kvalifikace či úplné profesní kvalifikace a významně tak rozšířit své uplatnění na trhu práce. EZÚ akceptuje profesní kvalifikace dle NSK v rámci výběrových řízení na volné pracovní pozice.

Spotřebitelské organizace

EZÚ po dobu své existence navázalo spolupráci s mnoha subjekty v oblasti spotřebitelských testů a jsme připraveni tuto oblast dále rozvíjet. V minulosti jsme prováděli testy domácích spotřebičů, svítidel, vánočních řetězů a prodlužovacích přívodů pro časopis dTest, přílohy MF Dnes nebo pro Centrum energetického poradenství Pražské energetiky.

Pokud máte zájem o nezávislé posouzení výrobků, jejich srovnání nebo navržení metodiky měření, neváhejte nás kontaktovat.

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku