GDPR – NOVÝ PRÁVNÍ RÁMEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ – 29. 11. 2017

30.08.2017

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů v základu vychází a staví na stávajících principech právní úpravy na ochranu osobních údajů. Byť zůstává základní rámec stejný, v řádě případů nařízení povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů zpřesňuje, kupříkladu jde-li o informační povinnost vůči subjektu údajů a uplatnění práv subjektu údajů, kde zavádí konkrétní lhůty pro splnění či právo na bezplatnou kopii zpracovávaných osobních údajů. Vedle toho však nařízení přináší i nové instituty, nástroje a povinnosti. Například se zavádí institut pověřence pro ochranu osobních údajů, explicitně je řešena problematika řetězení zpracovatelů osobních údajů a konkrétněji jsou upraveny vztahy správců a zpracovatelů osobních údajů, výslovně se předpokládají vztahy mezi správci osobních údajů, zavádí se povinnost oznámit bezpečnostní incident Úřadu pro ochranu osobních údajů a dotčeným osobám (subjektům údajů), regulují se závazná podniková pravidla a možnosti předávání osobních údajů v rámci nadnárodních korporací. V neposlední řadě obecné nařízení podstatně mění výši maximálních sankcí, když tyto násobě zvyšuje.


Podrobné informace a přihlášení zde.