GDPR

Obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů neboli GDPR vstupuje v platnost již 25. května 2018. Jde o nový právní předpis, který zásadním způsobem mění pohled na problematiku ochrany osobních údajů. Nařízení bude platné ve všech zemích Evropské unie a jako takové má přednost před zákonem. Důležitou změnou oproti dosavadním pravidlům je zavedení několikanásobně vyšších sankcí za porušení až do výše 20 mil. eur.

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *