Audit

Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) podléhají prakticky všechny organizace zpracovávající osobní údaje. Organizace může být správcem či zpracovatelem osobních údajů, často i obojím zároveň. Působnost je rozšířena na celou Evropskou Unii. Týká se i správců a zpracovatelů z třetích zemí, kteří zpracovávají osobní údaje občanů EU. Požadavky GDPR dále doplňuje a zpřesňuje český adaptační zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. EZÚ Vám nabízí, že formou auditu nezávisle a nestranně prověří plnění jednoho ze 7 základních principů GDPR – Odpovědnosti. Organizace zpracovávající osobní údaje mají Odpovědnost za plnění základních principů GDPR a všech požadavků k tomu vztažených. Kritéria auditu představují jednotlivé požadavky Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo platnosti 25. 5. 2018. Další požadavky představují vybrané paragrafy českého zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *