Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací Fotovoltaických elektráren

12.09.2016

Školení na téma Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací Fotovoltaických elektráren

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. pořádá dne 13. 12. 2016 školení z cyklu témat o elektrické bezpečnosti na Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací Fotovoltaických elektráren.

Jde o jednodenní školení, které je určeno pro všechny občany s elektrotechnickým vzděláním dle vyhlášky 50/1978 Sb. příloha č. 2 nebo majitele a správce budov.

Posluchači se tak na školení dozví, jak klasifikovat požárně bezpečnostní zařízení, zásady při jeho střešních instalacích a požární prevenci v oblasti fotovoltaických solárních panelů.

EZÚ připravil školení, jehož obsahem bude nejen detailní rozebrání vyhlášky, ale i příklady z praxe.

  • Termín kurzu: 13. 12. 2016
  • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
  • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
  • Lektoři: Milan Novák, energetik EZÚ, revizní technik, technik BOZP
  • Cena: 4.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.

Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

[connections id=’34‘]