Revize norem ISO 9001 a ISO 14001

15.10.2015

Dne 15. září 2015 vyšly publikace dvou nejvýznamnějších norem v oblasti systémů managementu – norma ISO 9001:2015 i norma ISO 14001:2015.

O průběhu přechodného období, doporučeném postupu pro certifikované společnosti a také nahlédnutí na změny v normách naleznete v přiloženém dopise.

Věříme, že Vám zavedení změn v normách pomůže i nadále zlepšovat nastavené procesy i celý systém managementu ve Vaší organizaci.