Dohoda s BELLIS

09.09.2013

Dne 6. 9. 2013 navštívili EZÚ ředitel běloruské zkušebny BELLIS pan Jurij PASHIK a asistent ředitele pro zahraniční spolupráci pan Konstantin PROCHORENKO. V rámci návštěvy podepsal ředitel EZÚ pan Dalibor TATÝREK s panem PASHYKEM dohodu o spolupráci, která umožňuje vzájemné uznávání výsledků zkoušek výrobků spadajících pod směrnice pro zařízení nízkého napětí a elektromagnetické kompatibility a uznávání výsledků inspekcí ve výrobě. Tato dohoda umožní na základě výsledků zkoušek provedených  EZÚ a inspekcích provedených inspektory EZÚ vydání certifikátů a udělení povinné certifikační značky nutné pro trh celní unie Běloruska, Ruské federace a Kazachstánu vytvořené v březnu 2013. Nový systém posuzování shody v zemích celní unie je postaven na principech evropských směrnic a evropských postupech pro inspekce ve výrobě.

Zkušebna BELLIS provádí zkoušení a certifikaci domácích spotřebičů a průmyslových produktů a je spolu s EZÚ zapojena do celosvětového certifikačního systému IECEE – CB pro zkoušení výrobků dle norem IEC pro elektrickou bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu výrobků.