Novely legislativy pro uvádění výrobků na trh

08.04.2016

Dne 31. 3. 2016 byly v částce 36 Sbírky zákonů zveřejněny zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a zákon č. 91 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Vstoupením v platnost od 15.4. se mění některé požadavky na uvádění výrobků na trh. Následovat bude také změna v nařízeních vlády – pro výrobky nízkého napětí (LVD), elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), radiová zařízení (RED) aj.


Sledujte naše webové stránky ezu.cz pro další informace.