Nová vyhláška o kybernetické bezpečnosti

28.05.2018

28.5.2018 vstoupila v platnost nová vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) č. 82/2018 Sb., která ruší a nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 316/2014 Sb. Nová vyhláška reaguje na vydání směrnice Evropské unie 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii. Oproti staré podobě se novela vyhlášky více věnuje věcem z denní praxe. Spousta termínů, které byly řešeny nedostatečně či vůbec, je nyní osvětlena v samostatných bodech. Zároveň nově obsahuje pestrý výčet způsobů likvidace dat či zranitelností a hrozeb nebo sofistikovaný a praktický mustr pro tvorbu návrhu smlouvy s významnými dodavateli IT.