Ukažte, že máte certifikovaný systém managementu českým akreditovaným certifikačním orgánem

SEKCE KVALITY HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY. Certifikovaný systém managementu Vám pomůže: rozhodovat se podle relevantních dat, ochránit Vaše znalosti, fyzické zabezpečení Vašich objektů, zajistit audit vnitřního řízení firmy i budování Vaší značky, předcházet možným krizovým situacím včasným řešením úsporných opatření v oblasti hospodaření s energií, deklarovat péči o životní prostředí, řídit spotřebu energie a pečovat o zajištění bezpečnosti …

Aktuální požadavky na rozváděče nízkého napětí (ČSN EN 61439)

Rádi bychom Vás upozornili na vypsané termíny školení zaměřeného na nově vydanou normu ČSN EN 61439 pro rozváděče NN. Další témata připravených školení jsou: Uvádění výrobků na trh, ROHS a REACH, Enviromentální prohlášení o produktu a Principy bezpečnosti svítidel Rovněž se uskuteční školení určená výrobcům zdravotnických prostředků na témata: Proces interního auditu dle ISO 13485, …

Očekávané prodloužení platnosti certifikátů vydaných v souladu se směrnicemi 90/385/EHS a 93/42/EHS

Dne 15. března 2023 vstoupilo v platnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/607, kterým se mění nařízení (EU) 2017/745 a (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Toto nové nařízení přináší dlouho očekávané prodloužení platnosti certifikátů vydaných v souladu se směrnicemi 90/385/EHS a 93/42/EHS a prodloužení přechodného období, během něhož mohou být …