Stanovisko EZÚ k aktuálnímu tématu zdravotnických prostředků

Posuzování shody, které provádí Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., probíhá v souladu s platnou legislativou. Důraz na důslednější plnění ustanovení legislativy a zpřísňující se nároky na činnost notifikovaných osob se týkají celé EU, nikoli pouze notifikovaných osob v ČR. Celý proces posuzování shody se díky tomu prodlužuje a zároveň probíhá přeposuzování starších případů tak, aby …