Role EZÚ

Elektrotechnický zkušební ústav pomáhá výrobcům při vývoji, zkoušení a ověřování výrobků. Na základě těchto zkoušek pomáháme výrobcům a dovozcům při uvádění výrobků na trh, respektive v posuzování shody jejich parametrů s požadavky platných norem. Touto činností se zabýváme již od roku 1926 a naši značku ESČ jako symbol ověření bezpečnosti naleznete na mnoha výrobcích renomovaných firem. Své služby většinou nenabízíme široké veřejnosti, neboť pro ni nejsou opodstatněné. Zajištění bezpečnosti výrobku je vždy na straně výrobce nebo dovozce!!!

Naše nejčastější služby pro firmy:

  • Vývojové zkoušky prototypů
  • Ověřovací zkoušky před uvedením na trh
  • Certifikace výrobků – posuzování shody s normami
  • Certifikace systémů řízení ISO
  • Kalibrace měřících přístrojů
  • Homologace příslušenství motorových vozidel
  • Školící a lektorská činnost

Elektrotechnický zkušební ústav není orgánem dozoru nad trhem a v jeho pravomoci není řešit podněty spotřebitelů ve vztahu k funkčnosti výrobků, odpovědnosti za vady nebo dodržování zákonných požadavků. Nemáme pravomoci odebírat vzorky a udělovat pokuty. V případě podezření na nebezpečný výrobek nebo porušení zákona v jakékoliv oblasti související s prodejem zboží se vždy obracejte na orgány dozoru nad trhem – například Českou obchodní inspekci.