Přihlaste se na školení na téma Uvádění výrobků na trh + Technické řešení svítidel – 15.11.

16.10.2017

 

Uvádění výrobků na trh + Technické řešení svítidel

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 15. 11. 2017 kombinované školení na aktuální téma Uvádění výrobků na trh a značení výrobků značkou CE podle nových pravidel. Během školení se dozvíte novinky, bude detailně probrána legislativa k tématu a dostatek času bude věnován i dotazům.

V rámci odpolední části proběhne přednáška na téma Technické řešení svítidel. Obsah přednášky se týká nejen norem a nařízení vlády, ale také samotné konstrukce výrobků a přípravy vzorků na zkoušky a jejich provádění včetně možných rizik při výrobě a instalaci. A to vše v souladu s novou legislativou a novými pravidly.

  • Termín kurzu: 15. 11. 2017
  • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
  • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
  • Lektoři: Ing. Jarmil Mikulík, náměstek ředitele EZÚ pro zkušebnictví (UVnT)
    František Jandura, manažer produktu Světelná technika
  • Cena: 4.880 Kč bez DPH (včetně oběda)

Pro více informací kontaktujte s. Lucii Kudrnovou, manažerku pro školení školení a či navštivte stánky www.ezuedu.cz.

Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu lrainova@ezu.cz.