Seznam průkazů zaměstnanců EZÚ

Jméno a titul
číslo průkazu
Ing. Roman Csirik
301
Ing. Jan Černý
302
Ing. Martin Čuhel
303
Ing. Michal Hager
304
Ing. Petr Imlauf
305
Zdeněk Jurda
306
Ing. Ernest Koppon
307
Ing. Jaroslav Malý
308
Ing. Josef Metter
309
Ing. František Nekola
310
Mgr. Miroslav Sedláček
311
RNDr. Bohumil Zlámal, CSc.
312
Ing. Jiří Štěrba
313
Petr Zákoucký
315
Jiří Maličký
318
Jiří Petrák
319

Tabulka obsahuje aktuální seznam průkazů vybraných zaměstnanců EZÚ.

Jejím účelem je umožnit zákazníkům a spolupracujícím organizacím EZÚ ověřit si platnosti předloženého průkazu.