Energetické štítkování

stitky Označování domácích spotřebičů energetickými štítky je nástrojem, kterým se státy Evropské unie snaží vyjít vstříc konečným uživatelům těchto výrobků a pomoci jim koupit maximálně energeticky účinné výrobky a zároveň splnit cíl 20% snížení spotřeby energie Unie do roku 2020.

Na výrobce, dovozce a obchodníky s domácími spotřebiči jsou kladeny povinnosti, které musejí při uvedení výrobků na trh splnit. Nově jsou tyto povinnosti uvedeny v základní směrnici EP a Rady č. 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. Jedná se o směrnici, která od 21. července 2011 nahrazuje a zpřehledňuje předchozí směrnici rady č. 92/75/EHS. Požadavky na jednotlivé typy výrobků jsou dále rozpracovány v konkrétních nařízeních Evropské komise.
Photo of Ing. Jiří Výška
Ing.JiříVýška
Manažer produktu
Tel+420 266 104 461Mobil+420 603 566 128

Některé požadavky zavedené směrnicí 2010/30/EU

 • Nově energetický štítek pro televizory. Od konce listopadu 2011 je zavedena povinnost používání štítku pro televizory.
 • Možnost zavést třídy A+, A++, A+++. Tyto třídy mohou být zavedeny, pokud již vzhledem k technologickému pokroku nestačí původní stupnice A – G. V současnosti je například třída A++ u chladniček, mrazniček a jejich kombinací.
 • Stupnice má jen 7 tříd. Ve většině případů má stupnice na štítku jen 7 tříd. Pokud tedy je například zavedena třída A++, stupnice končí písmenem E (A++ až E) namísto původního G.
 • Nová metodika měření blíže skutečnému užití spotřebiče. Výpočet indexu energetické účinnosti, který tvoří základ zařazení do energetické třídy, je nyní blíže reálnému užití spotřebiče v domácnosti.
 • Nové informace na štítcích. Štítek již neobsahuje u praček a myček třídu účinnosti praní, resp. mytí, neboť tyto hodnoty nejsou relevantní (všechny pračky a myčky mají třídu A). Namísto spotřeby energie a vody na jeden prací/mycí cyklus nyní štítek obsahuje informaci o roční spotřebě energie a vody.
 • Štítek je jazykově neutrální. Štítky v celé Evropské unii mají nyní stejnou podobu na rozdíl od původního vzoru, na kterém se objevovaly texty v národních jazycích.
 • Štítek i v internetových obchodech. Informace uvedené na štítku musí být součástí informací poskytovaných při prodeji elektrospotřebičů přes internet, při zásilkovém či katalogovém prodeji.
 • Energetická třída v reklamě na výrobky. Povinnost zveřejňovat v reklamě a dalších propagačních materiálech, které uvádí cenu a/nebo spotřebu, také energetickou třídu elektrospotřebiče.

Proč si nechat provést energetické štítkování v EZÚ?

 • Jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům
 • Jistota správného postupu při plnění legislativních požadavků
 • Úspora nákladů za vlastní zkušební vybavení
 • Možnost posouzení technické dokumentace odborným personálem
Související služby
Legislativa
Kvalifikace