O nás

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., je společnost s dlouhodobou tradicí a zkušenostmi. Od roku 1926 poskytujeme služby zkoušení a certifikace výrobků převážně elektrotechnického charakteru, ale také z oblasti zdravotnických prostředků, automotive, stavebních, strojírenských a dalších výrobků. Jsme členy významných evropských a světových certifikačních systémů, u mnoha z nich členy zakládajícími. Poskytujeme služby ověřování systémů řízení dle norem ISO, provádíme kalibrace, metrologická ověřování, vývojové a funkční testy.

EZU-BP-10-1024x683

Pro svou činnost disponujeme kvalitním vybavením, vzdělaným a kompetentním personálem a pověřeními relevantních institucí.
EZÚ nabízí činnosti akreditované zkušební laboratoře a certifikačního orgánu pro výrobky a systémy řízení a akreditované metrologické laboratoře. EZÚ je autorizovanou osobou č. 201 a notifikovanou osobou č. 1014. Jsme pověřeni k provádění zkoušek motorových vozidel, jejich systémů, částí a samostatných technických celků dle technických předpisů ES.

Jsme státním podnikem založeným dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku. Naším zakladatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Předmětem naší činnosti je výkon státního zkušebnictví podle zákona č. 90/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v rozsahu stanoveném autorizací Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Naším úkolem je pomáhat výrobcům, dovozcům a vývozcům v uvádění výrobků na trh. Neprovádíme dozor nad trhem, to je úkolem orgánů k tomu určených, např. České obchodní inspekce.

Mise - naše poslání

Poskytováním profesionálních služeb v oblasti ověřování, zkušebnictví a certifikace elektrotechnických výrobků a systémů řízení pomáháme našim partnerům správně a rychleji vstupovat na trh a posilovat jejich důvěryhodnost a konkurenceschopnost. Naše odborné služby přispívají k tomu, aby byly na český i zahraniční trh uváděny výrobky splňující stanovené nároky na bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitelů.

Vize - kam směřujeme

Pro obchodní partnery chceme být správnou volbou v oblasti nezávislého ověřování, zkušebnictví a certifikace výrobků a systémů řízení. Prostřednictvím tradičně vysoké odbornosti služeb, inovací, rozvoje klíčových kompetencí a individuálního přístupu jim chceme nabízet služby, které naplní a předčí jejich očekávání.

Naše hodnoty

Nezávislost

EZÚ je nezávislým autorizovaným a akreditovaným ověřovatelem v oblasti posuzování shody, jehož zakladatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Nestrannost

Nestranným ověřením funkční bezpečnosti výrobků a systémů řízení přispíváme k rychlejšímu pronikání na trh, k posilování důvěry odběratelů a snižování rizik v podnikání.

Partnerství

Nasloucháme potřebám našich obchodních partnerů. Jsou pro nás důležití, a proto je naší nejvyšší ambicí poskytovat jim služby, které naplní a předčí jejich očekávání.

Inovace

Sledujeme nové trendy, investujeme do nových technologií a vybavení, a rovněž i do rozvoje našich zaměstnanců, abychom mohli poskytovat ty nejlepší služby v této oblasti.

Profesionalita

Odbornost, dlouhodobé zkušenosti, profesionální přístup a osobní integrita zaměstnanců jsou naším kapitálem.