Příběh firmy, která v krizi pomohla českému zdravotnictví

23.02.2021

tým BTL, zdroj: BTL
Říká se, že krize nabízí nové příležitosti. Pro výrobce zdravotní techniky, společnost BTL, to platí stoprocentně. Když přišla loni v březnu pandemie, rozhodla se pomoci zdravotnictví. Na základě licence americké společnosti Medtronic navrhla a vyrobila plicní ventilátor. Následně darovala tři sta kusů ventilátorů a dalších 125 tisíc respirátorů českým nemocnicím a domovům seniorů. Tento dar měl hodnotu více než třiceti milionů.
Designovat a vyrobit ventilátor ale není nic jednoduchého. Ani volně dostupná technická dokumentace nezaručuje hladký průběh. Jaké zádrhele na inženýry firmy BTL čekaly? A co vlastně tuto společnost vedlo k tak ušlechtilému daru? Přečtěte si rozhovor technickým ředitelem BTL Tomášem Drbalem.
Proč jste se rozhodli darovat ventilátory a respirátory českým nemocnicím?
Se zhoršením epidemické situace se ukázalo, že české zdravotnictví potřebuje veškeré dostupné kapacity, včetně zdravotnické techniky. Česko je náš domov a země, kde skupina BTL vznikla. Rozhodli jsme se proto našemu státu pomoci a nezištně dodat ventilátory i respirátory co nejrychleji do místních nemocnic. Celé jsme to udělali s cílem zachránit byť jen jediný lidský život.
Uvádíte, že jste v rekordním čase vyvinuli plicní ventilátory a respirátory. Jak vlastně dlouho trvá výroba „standardním“ způsobem?
Oba projekty pro nás byly zcela nové a představovaly velkou výzvu. Předtím jsme se totiž pohybovali v našich tradičních odvětvích kardiologie, fyzioterapie a estetické medicíny.
Podle dostupných informací se vývoj ventilátoru pohybuje v řádu několika let. Neváhali jsme proto použít volnou licenci jako odrazový můstek. U respirátorů může doba celého cyklu dosáhnout až rok. Nám se však podařilo vyvinout, vyrobit i nechat schválit náš BTL respirátor FFP2 v rekordním čase čtyř měsíců. Musím smeknout před našimi kolegy a poděkovat dodavatelům za zajištění subdodávek. Díky tomu je BTL respirátor stoprocentně českým výrobkem.
Jak vlastně funguje certifikace vašich produktů (třeba konkrétně plicního ventilátoru)? Co všechno musí vaše společnost udělat, aby byla certifikace přidělena?
Obecně má certifikace takového výrobku čtyři fáze. Začíná se ověřením bezpečnosti a splněním norem u nezávislé zkušební organizace. V tomto případě jsme zkombinovali pražský Elektrotechnický zkušební ústav (EZÚ) a italskou firmu zabývající se certifikací Istituto Italiano del Marchio di Qualità z Milána. EZÚ totiž nemá akreditaci na zkoušení ventilátorů.
Druhou fází bylo dokončení dokumentace projektu. Ta mimo jiné zahrnuje klíčový dokument řízení rizika přístroje z pohledu pacienta a obsluhy.
Třetí fáze spočívá v předání dokumentace notifikačnímu úřadu (anglicky „notified body“) potvrzující konformitu výrobku. Tento úřad poté posoudí, jestli je možné danému produktu přidělit značku „CE“ (Conformitè Europëenne). Toto posouzení zahrnuje i audit pomocí videokamery u nás ve vývoji a výrobě.
Poslední fází je vydání prohlášení o shodě a nalepení značky CE s číslem na přístroj. Tímto procesem procházíme s každým naším zařízením. Obvykle to trvá šest až osm měsíců, ale v tomto případě jsme to zvládli za pouhých šest týdnů.
Co znamená volná licence společnosti Medtronic, na jejímž základě vaše ventilátory vyrábíte?
Volná licence představuje jakýsi základní popis konstrukce přístroje. Určitě si ale pod tím nepředstavujte, že dostanete podrobný návod jako třeba pro složení lega.
Velkým problémem byl například nedostatek určitých komponent. Ty jsme sháněli po celém světě a neustále hledali náhrady originálních, které nebyly k mání. Jednou z nich byl například ventil, který se nám podařilo zajistit až u amerického dodavatele do leteckého průmyslu. Další výzvou bylo porozumět originálnímu software, “naučit” ho pracovat s novými komponentami. První dva bezesné měsíce spíše ovládal on nás než my jeho. Pak jsme to ale zlomili a situace se otočila.
Šli jsme do velkého rizika, několikrát jsme uvázli na mrtvém bodě. Naštěstí měl ale pokaždé někdo z týmu nápad, jak to vyřešit. Vlastně to hezky popisuje fungování naší firmy. I když už to vypadá, že cesta není, tak ji přesto najdeme. I díky tomu jsme tak úspěšná společnost.
Která země je podle vás vzorem v boji proti koronaviru?
V současné době se hodně mluví o Izraeli, který nejrychleji postupuje při očkování svého obyvatelstva. To se jeví jako jeden ze základních předpokladů zdárného zvládnutí pandemie.
Jak si vede české zdravotnictví v boji proti COVID-19? Je něco, co by se dalo zlepšit?
Myslím si, že české zdravotnictví se maximálně snaží nastalou situaci zvládat. Zejména pak zdravotní personál si zaslouží nesmírný obdiv, jak statečně čelí této složité situaci.
Zlepšovat se věci vždycky dají, ale více hodnotit situaci nám jako výrobci nepřísluší.
Měla pandemie vliv na složení vašich prodejů? Liší se to nějak dle regionů?
Loni v březnu jsme zaznamenali výrazný pokles prodejů na jednom z našich nejdůležitějších trhů estetické medicíny – v severní Americe. Díky schopnosti rychle se přizpůsobit vzniklé situaci se nám ale podařilo negativní trend obrátit.
Úspěšné uvedení nového přístroje pro estetickou medicínu loni v říjnu pak definitivně potvrdil obrat k lepšímu. Díky tomu letos opět plánujeme nárůst prodejů. Krize nás posílila.
Skupina BTL, založená v roce 1993 v České republice, je předním světovým výrobcem zdravotnické techniky pro fyzikální terapii, kardiologii a estetickou medicínu. Zaměstnává přes 1 700 lidí ve více než 55 zemích světa. Jejími hlavními trhy jsou Spojené státy, Evropa a Asie.
Zdroj: https://roklen24.cz/pribeh-firmy-ktera-v-krizi-pomohla-ceskemu-zdravotnictvi/
Autor: Igor Březina