Informace zveřejňované podle § 5 odst. 3 zákona – za rok 2017

Podání žadatelky ze dne 22. března 2017

Doprovodná informace k informaci poskytnuté na žádost.

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. (dále jen „EZÚ“) zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doprovodnou informaci k informaci poskytnuté dne 23. března 2017 na žádost, týkající se poskytnutí opisu „Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců.“.

EZÚ  poskytl žadatelce požadované informace.