Získali jsme certifikát „Národní soustava kvalifikací v praxi“

30.10.2014

Elektrotechnický zkušební ústav převzal čestný certifikát „Národní soustava kvalifikací v praxi“ za implementaci NSK do firemní praxe. Tento certifikát je projevem společenské odpovědnosti a zavazuje společnost k dalšímu využívání NSK.

A co vlastně NSK je?

Národní soustava kvalifikací je soustava celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR. Lidé mají díky NSK možnost získat osvědčení o tom, co umí, aniž by daný obor vystudovali. Tato možnost je v ČR dána zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Výhoda NSK je v jednotných a přesně definovaných kritériích na jednotlivé kvalifikace. Každý zaměstnavatel díky tomu přesně ví, co uchazeč s danou profesní kvalifikací zná a umí.
EZÚ akceptuje profesní kvalifikace při výběrových řízeních. V dnešní době, kdy je na trhu práce nedostatek kvalifikovaných odborníků, zejména technicky vzdělaných, je toto další způsob, jak přilákat uchazeče k přihlášení do výběrových řízení na volné pozice.
Společnost EZÚ si ocenění velmi váží a zavazuje se nadále s NSK aktivně pracovat a podílet se na jejím zkvalitňování a napomáhat tím rozvoji elektrotechnického vzdělávání v ČR.