Uvádění CPR pro kabely do praxe

22.09.2016

 

Školení na téma Uvádění CPR pro kabely do praxe

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 7. 10. 2016 školení na aktuální téma Uvádění CPR pro kabely do praxe. Vzhledem k tomu, že dochází k zásadní změně normy, bude se půldenní školení zabývat zejména tématy předpisů a jejich vzájemné provázanosti, přístupu oznámené osoby k jednotlivým činnostem, vydávaným dokumentům, ale také systémem a praxí v oblasti provádění kontrol a inspekcí, protože i v oblasti kabelů došlo k zásadním změnám, stejně tak, jako třeba v oblasti značení kabelů. Odborným garantem školení a hlavním lektorem bude Ing. Josef Malý (manažer produktu, EZÚ), s informacemi z oblasti inspekcí vás seznámí pan Jiří Petrák (inspektor, EZÚ) a v rámci diskuse bude možné obrátit se i na zástupce laboratoře, která má na starosti právě zkoušení kabelů.

Školení je určeno pro všechny konstruktéry, výrobce a dovozce kabelů, stejně jako pro elektro firmy zabývající se montáží a servisem kabelů.

  • Termín kurzu: 7. 10. 2016
  • Rozsah školení: 9:00 – 12:00
  • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
  • Lektoři:
    Ing. Josef Malý, manažer produktu pro rozváděče a elektroinstalační materiál
    Jiří Petrák, vedoucí inspekčního orgánu
  • Cena: 3.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.

Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

[connections id=’34‘]