Systém jakosti a validace sterilizace ve zdravotnictví

29.09.2016

Školení na téma Systém jakosti a validace sterilizace ve zdravotnictví

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 9. 11. 2016 školení na jedno z velmi žhavých témat v oboru zdravotnických prostředků – Systém jakosti a validace sterilizace ve zdravotnictví. Školení je koncipováno do dvou samostatných bloků. První blok se věnuje požadavkům norem systémů jakosti na procesy sterilizace a její validace ve zdravotnictví, a to v přímé souvislosti s normami ISO 9001 a ISO 13485. Druhý blok se pak přímo věnuje validaci sterilizace, používání bioindikátorů v procesu validace a obsahu dokumentace validace.Téma je svým obsahem určeno předně pro pracovníky hygienických stanic, pracovníky nemocnic a případně výrobce a distributory zdravotnických prostředků.

  • Termín kurzu: 9. 11. 2016
  • Rozsah školení: 9:00 – 12:00
  • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
  • Lektoři:Ing. Zdeněk Švéda, BMT Medical Technology s.r.o.

    Ing. Lenka Žďárská, BMT Medical Technology s.r.o.
  • Cena: 3.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

[connections id=’34‘]