Spolupráce ETICS s Europolem

12.07.2016

 

Evropský policejní úřad (Europol) a ETICS podepsali MOU (Memorandum o porozumění) v úterý 12. července 2016 v Haagu.

Rob Wainwright, ředitel Europolu a Pierre de Ruvo, generální tajemník & CEO ETICS

Asociace ETICS (European Testing Inspections and Certification System) se zabývá odstraňováním administrativní zátěže pro výrobce elektrických a elektrotechnických výrobků tím, že nastavuje mezi účastníky tohoto systému (a tím pádem mezi jednotlivými členskými zeměmi) uznávání zkoušek pro uvádění výrobků na trh.
ETICS je mezinárodní nezisková organizace řídící se belgickým právem.
Její hlavní činností je usnadnit přístup na evropský trh pro certifikované výrobky třetí osobou a nezávislými organizacemi a tímto způsobem zaručit bezpečnost a dobrou kvalitu výrobků a zařízení pro spotřebitele.

EUROPOL a ETICS dnes oznámily, že podepsaly Memorandum o porozumění (MOU), které vymezuje úlohu obou organizací a jak budou spolupracovat v budoucnu k dosažení svých cílů.
Memorandum bude usnadňovat komunikaci a diskusi o otázkách společného zájmu a také poskytne rámec pro budoucí spolupráci. Bude přezkoumána alespoň každé dva roky, aby bylo zajištěno, že je relevantní a odráží vývoj v tomto odvětví.
Pro Europol a ETICS, to je důležitý krok vpřed, aby se zapojily do spolupráce napříč odvětvími v oblasti padělání a vzájemně se informují o programech potenciálního zájmu, aby zjistila možnosti pro společné činnosti a vzájemného přínosu.
Pierre de Ruvo, generální tajemník a generální ředitel ETICS, řekl: „“ To je nesmírně pozitivní vývoj pro ETICS, a vidíme toto partnerství jako klíč v řadě strategických aspektů v boji proti padělání spotřebního zboží, které dopadu na zdraví a bezpečnost spotřebitelů.