Jsme připraveni na Průmysl 4.0

10.01.2016

Termín Průmysl 4.0 je v poslední době často zmiňován v oblasti výrobních, především průmyslových podniků a stává se jakýmsi moderním zaklínadlem. Bývá označován také jako čtvrtá průmyslová revoluce a jsou s ním spojovány některé další termíny, které hýbou světem technologií – Big Data, internet věcí (Internet of Things), chytrá továrna ( Smart Factory) či Machine To Machine.
Ale co vlastně Průmysl 4.0 je a k čemu je jeho případné zavedení průmyslovým či výrobním podnikům? Více čtěte níže.

Průmysl 4.0 je termín, který začaly používat německé vládní instituce pro moderní pokrokovou automatizace výroby. Poprvé se termín objevil při příležitosti Hannoverského veletrhu v roce 2011 a zastřešoval současné progresivní technologie v průmyslové výrobě. Základní vizí Průmyslu 4.0 je chytrá továrna, která prostřednictvím strojů a jejich čidel monitoruje své okolí a provádí decentralizovaná, ale vysoce kvalifikovaná rozhodnutí směřující k optimalizaci výroby. Druhou základní vizí Průmyslu 4.0 je on-line propojení celého hodnotového řetězce konkrétního výrobce – a to až směrem k zákazníkům na straně jedné a směrem k dodavatelům na straně druhé.
Po zavedení Průmyslu 4.0 přestává být výrobní továrna jen nákladovým střediskem, jehož provoz je možné zefektivnit jen prostřednictvím úspory nákladů, ale výroba by měla být schopna stát se střediskem zisku, které dokáže pružně reagovat na změněnou situaci na trhu (tzn. Směrem k odběratelům), ale i na základě aktuálních odběratelských vazeb (ne-dostupnost komponent či krátkodobé promo akce dodavatelů). Změna z nákladového střediska ve středisko zisku je nesmírně lákavá pro každého výrobce, a proto i celá koncepce Průmysl 4.0 je velmi atraktivní.

Koncepce Průmysl 4.0 se pohybuje po šesti základní osách:

  • interoperabilita je schopnost chytrých strojů a lidí spolu komunikovat,
  • virtualizace je schopnost vytvořit virtuální model (resp. Kopii) chytré továrny, při virtualizaci se používají reálně získané údaje (především z čidel strojů), které se aplikují na model chytré továrny,
  • decentralizace je schopnost každého stroje dělat decentralizovaná a přitom maximálně kvalifikovaná rozhodnutí směřující k optimalizaci výroby,
  • vše musí probíhat v reálném čase,
  • orientace na služby, a to jak na služby poskytované, tak i na služby nakupované,
  • modularita je schopnost chytré továrny adaptovat se na požadavky.

Průmysl 4.0 není ve skutečnosti revolucí, ale evolucí. Využívá technologie, které jsou již delší dobu na trhu a dozrály do plně použitelného a integrovatelného stavu. Ale význam zavedení koncepce Průmysl 4.0 je revoluční, přínosy posouvají výrobce mezi světovou špičku. Naproti tomu může ignorování Průmyslu 4.0 vést k naprosté ztrátě konkurenceschopnosti, a to nejen na globalizovaném trhu, ale i na trhu lokálním.

S touto průmyslovou evolucí jsou spojeny také služby, které rozvíjíme již od roku 1926. Naše společnost byla součástí vývoje této evoluce a to již při rozvoji Průmyslu 1.0. až k současnému Průmyslu 4.0. Právě na základech našich 90 let zkušeností a znalostí budujeme služby které nabízíme společnostem jež se rozhodli stát lídry trhu a začít implementaci Průmysl 4.0 do reálné praxe.