Podali jsme trestní oznámení kvůli kvízomatům

03.07.2015

 

Podali jsme trestní oznámení na neznámého pachatele, protože se množí případy zneužívání naší inspekční zpráva č. 303894-01/01 některými provozovateli tzv. kvízomatů. Trestní oznámení se může vztahovat i na všechny ostatní subjekty, které úmyslně a vědomě desinterpretují znění dané inspekční zprávy.

EZÚ je v poslední době nesprávně spojován s tvrzením, že vydal stanovisko, které uvádí, že kvízomaty nejsou hrací automaty a nespadají pod účinnost zákona č. 202/1991 Sb., čímž jejich provozovatelé neodvádí předepsané daně.

Elektrotechnický zkušební ústav na základě platného pověření MF k odbornému posuzování a osvědčování technických zařízení a systémů pro provozování loterií a jiných podobných her nikdy neprovedl inspekci celého zařízení kvízomat, která je jednou z podmínek k povolení  jeho provozování.

Elektrotechnický zkušební ústav provedl na základě objednávky zákazníka inspekci pouze té části zařízení kvízomat (část programového vybavení), která rozhoduje o přidělení otázky. Výstupem této inspekce je inspekční zpráva č. 303894-01/01, jejíž věcný obsah MF nikdy nerozporovalo. Tuto činnost EZÚ běžně provádí na základě tuzemských i evropských technických norem, pro které je EZÚ akreditován.

EZÚ na základě akreditace musí dodržovat předepsaný styl výstupů. Inspekční zpráva má danou podobu, jejíž součástí je vyjádření výsledku inspekce ve vztahu k oboru inspekce tj. k technickému zařízení, a to i v případě, že posuzoval jen jeho část. Bez písemného souhlasu EZÚ nesmí být inspekční zpráva reprodukována jinak než celá.

EZÚ posuzoval pouze část programového vybavení zařízení „Vědomostní kvíz“ týkající se vědomostní soutěže ve vztahu k části zákona, přesněji §1 odstavce 2 a 3 zákona č. 202/1990 Sb. v platném znění. Provozovatelé se nicméně záměrně odvolávají pouze na část inspekční zprávy EZÚ a takto desinterpretují její výstupy. Z tohoto důvodu EZÚ podal trestní oznámení a spolupracuje s Policií ČR a všemi dotčenými úřady, aby k porušování zákona nedocházelo. „Policie bohužel může zabavit automat z herny a přivézt ho ke zkoušce, ale to danou situaci neřeší, protože se jedná jen o terminál. Ke kompletnímu posouzení potřebujeme mít k dispozici nejen terminál, ale také serverovou část celého systému. A k tomu by policie potřebovala spolupráci majitelů hracích automatů, což se zatím nestalo, a my tedy nikdy neměli v rukou celé toto zařízení k posouzení,“ doplnil ředitel Elektrotechnického zkušebního ústavu Dalibor Tatýrek.

Elektrotechnický zkušební ústav nikdy neprohlásil (nevydal inspekční certifikát), že zařízení kvízomat je či není technickým zařízením spadající pod účinnost zákona č. 202/1990 Sb., protože předmětem inspekce byla pouze část zařízení „vědomostní kvíz“, a to znalostní soutěž. Odborné posouzení a osvědčování pověřenou autorizovanou osobou zařízení „vědomostní kvíz“ nikdy, nikdo u EZÚ neobjednal.

Tisková zpráva – Kvízomaty – EZÚ podalo trestní oznámení


V oblasti odborného posuzování loterií a jiných podobných her pracujeme již od r. 1990, tj. prakticky od vzniku zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Za 25 let odborného posuzování a osvědčování VHP a technických zařízení pro loterie a jiné podobné hry máme v uvedené oblasti značné zkušenosti. Jsme kontinuálně pověřováni MF ČR k výkonu odborného posuzování a osvědčování provozuschopnosti výherních hracích přístrojů (VHP) a později i technických zařízení a systémů (TZ) a her provozovaných jejich prostřednictvím již od r. 2002.
Od r. 2005 jsme akreditovaným inspekčním orgánem podle normy ČSN EN ISO/IEC 17020 jako nestranný a nezávislý Inspekční orgán tj. poskytující služby „třetí strany“ kromě jiného pro obor: „Inspekce hracích přístrojů a technických zařízení pro provozování sázkových her včetně přídavných zařízení“.