Novela zákona o registru smluv může mít dopad na EZÚ

23.02.2017

Dobrá zpráva pro naše zákazníky.

Poslanecká sněmovna schválila výjimku pro státní podniky z povinnosti uveřejňovat smlouvy v centrálním registru smluv. To znamená faktické narovnání legislativních chyb tohoto zákona, který byl v rozporu s právním rámcem ČR a EU (např. se zákonem 90/2016 Sb. O technických požadavcích na výrobky, 90/2016 Sb.).

EZÚ je subjekt založený státem, který samostatně a bez monopolu působí na vysoce konkurenčním trhu, kde je mnoho dalších soukromých subjektů. „Zákonem o registru smluv v původním znění byl ústav de facto nucen zveřejňovat obchodní tajemství a důvěrné informace o klientech, respektive jejich výrobcích. Ačkoliv je EZÚ v současné době v ČR lídrem na poli elektrotechnických zkušeben, mohl se kvůli nové legislativě stát nekonkurenceschopným. Na trhu v České republice v této oblasti působí několik zahraničních společností, například z Německa. Pro naše stávající, ale i potencionální zákazníky bychom byli nepoužitelní, protože bychom museli zveřejňovat i technické specifikace jejich výrobků, které by se u nás zkoušely“, vysvětluje Dalibor Tatýrek, ředitel EZÚ.

Ve zkratce lze výhrady proti návrhu zákona o registru smluv shrnout takto:

  • Dopadová studie se týkala pouze samospráv, tedy měst a obcí, a nebrala v potaz specifika státních podniků jako je např. EZÚ.
  • Mezinárodní úprava udělování akreditací neumožňuje zveřejňování informací o klientovi a výrobcích, protože však podle zákona o registru smluv je nezveřejněná smlouva neplatná, vstupoval by klient EZÚ na trh nelegálně.
  • Začernění textu neřeší problém, samotná skutečnost, že EZÚ zkouší nějaký výrobek je předmětem obchodního tajemství.
  • EZÚ zkouší některé výrobky strategického významu, zveřejnění detailů lze považovat za druh průmyslové špionáže.

EZÚ a ostatní zkušební podniky v resortu MPO od začátku diskuze o tomto zákonu upozorňovaly na skutečnost, že je zákon o Registru smluv vhodný pro organizační složky státu a nikoli pro subjekty podnikající v konkurenčním prostředí. Tato skutečnost byla zmíněna v studii Ministerstva vnitra ČR a i na půdě Senátu ČR, nicméně až s velkou podporou MPO byly schváleny poslanecké pozměňovací návrhy, které narovnaly legislativní chyby původního návrhu zákona.

Přestože novelu ještě čeká v legislativním procesu projednávání v Senátu a podpis prezidenta republiky, je včerejší zpráva ze sněmovny velice příznivá pro další úspěšné fungování státních podniků a konkrétně i EZÚ.