EZU IT – jedinečné příležitosti v oblasti certifikace

09.05.2022

Vážení zákazníci,
rádi bychom Vás informovali o rozšíření našich služeb v oblasti certifikace bezpečnosti in-formací (Information Security Management System – ISMS) podle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014. o tzv. sektorové certifikace, jejichž podstatou je zacílení certifikace ISMS dle sektorové příslušnosti zákazníka (energetika, zdravotnictví, telekomunikace, cloudové služby a řada dalších). Takový způsob certifikace má daleko větší efektivitu a přínos pro samotný systém ISMS a tím i pro celou organizaci.

Jděte s námi nad rámec certifikace ISMS a ukažte svým partnerům, že dbáte o zabezpečení informací a ujistěte je, že jejich data nejsou vystavována kybernetickým hrozbám.

Využijte exkluzivní nabídku certifikace ISMS dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014, která je rozšířena o dodatečná opatření definovaná v úplně novém mezinárodním standardu ISO/IEC 27002:2022.

Více informací na https://it.ezu.cz/bezpecnost nebo v PDF dokumentu Sektorové certifikace ISMS.

Další služby, které můžeme ze strany EZÚ nabídnout jsou Pre-audit, Certifikační audit či školení.

Pro více detailů kontaktujte svého manažera produktu.

www.it.ezu.cz
Novinka Pre-Screening: https://it.ezu.cz/pre-screening

Petra Berková
Manažer produktu
+420 603 556 350
pberkova@ezu.cz