EU prohlášení o shodě – jazykové mutace

28.07.2016

Dle §11 NV 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh mají výrobci nově povinnost přeložit EU prohlášení o shodě do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem Evropské unie, v němž se elektrické zařízení uvádí nebo dodává na trh.


EZÚ vám nabízí možnost přípravy a překladu EU prohlášení o shodě do všech 24 používaných úředních jazyků EU. V případě zájmu kontaktuje příslušné produktové manažery.