Dne 28. 1. je připomínán jako mezinárodní Den ochrany osobních údajů

28.01.2018

28. leden je v celé Evropě a v mnoha zemích po celém světě připomínán jako Den ochrany osobních údajů, kterým si ochránci soukromí i příznivci svého soukromí připomínají vznik Úmluvy 108 Rady Evropy, tohoto prvního právně závazného dokumentu zajišťujícího ochranu osobních údajů, jež jsou klíčem k soukromí.

Den ochrany osobních údajů byl stanoven na 28. ledna díky přijaté úmluvě o ochraně osob se zřetelem na zpracování osobních dat, stalo se tak roku 1981 ve Štrasburku. Cílem této úmluvy, ze které se později v ČR ustanovil Zákon o ochraně osobních údajů má jasný cíl, a to zaručit každé osobě, na území kterékoliv smluvní strany, bez ohledu na její národnosti či místo jejího pobytu, právo na soukromý život.

V roce 2018 je tento významný den o to důležitější, protože 25.5.2018 vstoupí v platnost nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů označované zkratkou GDPR, které výrazně změní pravidla zpracování a zvýší ochranu osobních údajů a týká se všech firem, institucí i jednotlivců, kteří shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje.

V ČR dohlíží na naplnění ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů Úřad na ochranu osobních údajů a může se na něj obrátit kterýkoliv občan, pokud má podezření, že jsou jeho práva na soukromí omezena či je nevhodně zacházeno s jeho osobními údaji.

Nabídku školení týkající se nejen GDPR najdete na webové stránce EZUEDU.cz