Rady a informace

Co mám dělat, pokud se mi výrobek nezdá bezpečný?

Jedinou možností je kontaktování orgánu dozoru nad trhem – Českou obchodní inspekci

Najdu někde seznam nebezpečných výrobků?

Ano, Evropská komise spravuje seznam nebezpečných výrobků, které nahlásily jednotlivé členské státy. Jmenuje se RAPEX a najdete ho na stránkách komise.

Co znamenají jednotlivé značky na výrobcích?

Pro vysvětlení značek na výrobcích vydal Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví několik příruček s rozdílným zaměřením. Najdete je na stránkách Úřadu.

Co znamená zkratka ISO, k čemu jsou ISO normy?

ISO je mezinárodní organizace zabývající se standardizací, která vydává normy ISO. Nejčastěji však bývá pojem ISO chápán ve smyslu řízení jakosti procesů ve firmách. Více se dozvíte na našich stránkách pro systémy řízení jakosti.

Chtěl bych si nechat vysvětlit, jak funguje uvádění výrobků na trh a jaká je moje role jako spotřebitele.

Základní informace najdete v sekci pro výrobce. Podrobnější informace Vám mohou sdělit naši manažeři produktu.