Aktuální požadavky na rozváděče nízkého napětí (ČSN EN 61439)

16.03.2023

Rádi bychom Vás upozornili na vypsané termíny školení zaměřeného na nově vydanou normu ČSN EN 61439 pro rozváděče NN. Další témata připravených školení jsou: Uvádění výrobků na trh, ROHS a REACH, Enviromentální prohlášení o produktu a Principy bezpečnosti svítidel

Rovněž se uskuteční školení určená výrobcům zdravotnických prostředků na témata: Proces interního auditu dle ISO 13485, Certifikace kybernetické bezpečnosti pro výrobce ZP I, na které bude navazovat konkrétněji zaměřená Certifikace kybernetické bezpečnosti pro výrobce ZP II, Klinické hodnocení podle nařízení (EU) 2017/745. Dále připravujeme školení Požadavky na technickou dokumentaci zdravotnických prostředků v bezpečnostní třídě I dle požadavků MDR a Biologické hodnocení zdravotnických prostředků, chemická charakterizace materiálů a dopad na toxicitu.

Přehled všech nabízených školení najdete na webu EZUEDU.CZ.