Referenční rozhraní

Orgány veřejné správy jsou v rámci ISVS povinny zajistit, aby poskytované vazby jimi provozovaného ISVS na IS jiného provozovatele byly uskutečňovány prostřednictvím referenčního rozhraní s využitím datových prvků vyhlášených MIČR a vedených v informačním systému o datových prvcích. Tuto způsobilost jsou povinny prokázat atestem referenčního rozhraní ISVS. O atestaci referenčního rozhraní ISVS mohou žádat i komerční subjekty – dodavatelé ISVS.

Ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Produkt - kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *