Informace zveřejňované podle § 5 odst. 3 zákona – za rok 2016

Podání žadatele ze dne 1. listopadu 2016

Doprovodná informace

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. (dále jen „EZÚ“) zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doprovodnou informaci k informaci poskytnuté dne 2. listopadu 2016 na žádost, týkající se norem, které upravují dodávání kardiostimulátorů na trh České republiky.

EZÚ poskytl žadateli požadované informace.

Podání žadatele ze dne 19. září 2016

Doprovodná informace

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. (dále jen „EZÚ“) podle § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, neposkytl požadovanou informaci.

EZÚ dne 26. Září 2016 informoval žadatele o zamítnutí podle § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Podání žadatelky ze dne 3. února 2016

Doprovodná informace k informaci poskytnuté na žádost.

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. (dále jen „EZÚ“) zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doprovodnou informaci k informaci poskytnuté dne 12. února 2016 na žádost, týkající se poskytnutí směrnic, kterými se řídí skartace dokumentů.

EZÚ poskytl žadatelce požadované informace.

Podání žadatelky ze dne 18. ledna 2016

Doprovodná informace k informaci poskytnuté na žádost.

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. (dále jen „EZÚ“) zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doprovodnou informaci k informaci poskytnuté dne 20. ledna 2016 na žádost, týkající se poskytnutí kopie posudku.

EZÚ nemůže poskytnout kopii, jelikož dokument byl dle stanovených lhůt již skartován.