Vyšla nová Nařízení vlády pro elektrická zařízení a EMC

19.04.2016

Dne 18. 4. 2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna nová Nařízení vlády, kterými se mění podmínky uvádění výrobků na trh:
Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

Vstoupením v platnost od 20.4. se mění některé požadavky na uvádění výrobků na trh. Všem výrobcům doporučujeme tyto Nařízení vlády pečlivě prostudovat. Kromě výše uvedených NV byly publikovány také další nařízení, např. pro tlakové nádoby, měřidla, výtahy aj.


Pro získání detailních informací se také můžete přihlásit na naše aktualizované kurzy Uvádění výrobků na trh.