Vyhláška č. 50/1978 Sb. – § 6, 7, 8

14.09.2016

Školení na téma vyhláška č. 50/1978 Sb. – § 6, 7, 8

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. pořádá dne 4. 10. 2016 školení z cyklu témat o elektrické bezpečnosti na téma vyhláška č. 50/1978 Sb. – § 6, 7, 8. Jde o jednodenní školení, které je určeno všem, kteří si potřebují nebo chtějí zvyšovat případně udržovat kvalifikaci.Dle této dosud platné vyhlášky musí být každý pracovník, který přichází do styku s elektrickým zařízením pravidelně proškolen a přezkoušen ze znalostí předpisů a norem týkajících se elektrických zařízení s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Obvyklý termín pro osoby znalé je 3 roky, pro osoby poučené a seznámené je určen zaměstnavatelem.EZÚ připravil školení, jehož obsahem bude nejen detailní rozebrání vyhlášky, ale i příklady z praxe, praktické testové otázky, občerstvení v průběhu celého dne a za závěr i zkouška potvrzující znalosti vyhlášky, která proběhne zhruba do týdne od absolvovaného školení. Účastníci tak budou mít dostatek času nabyté informace vstřebat nebo si je opakovat ze skript, která jsou součástí školení.

 • Termín kurzu: 4. 10. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Milan Novák, energetik EZÚ, revizní technik, technik BOZP
 • Cena:
  • 2.880 Kč bez DPH – zkouška na § 6 – 8
  • 2.280 Kč bez DPH – zkouška na § 6 – 7
  • 1.680 Kč bez DPH – zkouška na § 6

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

[connections id=’34‘]