Přihlaste se na školení na téma Uvádění výrobků na trh a RoHS

05.01.2017

Školení na téma Uvádění výrobků na trh + RoHS

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 31. 1. 2017 kombinované školení na aktuální téma Uvádění výrobků na trh a značení výrobků značkou CE. V rámci školení se dozvíte novinky, bude detailně probrána legislativa k tématu a dostatek času bude věnován i dotazům.


V rámci odpolední části proběhne přednáška na téma RoHS. Obsah přednášky se týká nejen norem a nařízení vlády, ale také přípravy vzorků na zkoušky a jejich provádění včetně možných rizik. Každý účastník obdrží rovněž osvědčení o absolvování školení.

  • Termín kurzu: 31. 1. 2017
  • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
  • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
  • Lektoři: Ing. Jarmil Mikulík, náměstek ředitele EZÚ pro zkušebnictví
  • Cena: 4.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.

Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

[connections id=’34‘]