OPATŘENÍ EZÚ VE SPOJITOSTI S COVID-19

16.03.2020

Vážení obchodní partneři,

Situaci ohledně koronaviru neustále sledujeme a vyhodnocujeme. Plně respektujeme nařízení vlády. Přijali jsme několik opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme maximám pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod EZÚ a běžící zakázky. Prioritou je pro nás zdraví všech zaměstnanců a obchodní partnerů.

Rádi bych Vás tímto způsobem ujistili, že i během karantény a s tím omezeným pohybem občanů ČR funguje EZÚ v celém rozsahu služeb. Snažíme se chovat co nejzodpovědněji a proto při vstupu do budovy obdržíte formulář pro prevenci šíření korona viru Covid_19, abychom minimalizovali všechna možná rizika.

Mezi hlavní opatření patří:

  • Schůzky a jednání se uskutečňují především prostřednictvím video či audio konferenčních hovorů.
  • Zaměstnanci, u kterých je to možné, pracují z domova.
  • Zahraniční služební cesty jsou dočasně zrušeny.
  • Tuzemské služební cesty se uskuteční po dohodě se zákazníkem a to pouze v nezbytných případech.
  • Školení pořádána EZÚ byla zrušena nebo přesunuta, aktuální termíny naleznete na webové stránce www.ezuedu.cz.
  • Probíhá pravidelná a zvýšená dezinfekce prostor EZÚ
  • Na recepcích jsou k dispozici dezinfekční gely a desinfekční rohože.

 

Pro informace o vašich zakázkách kontaktujte naše zaměstnance, s kterými jste dosud komunikovali. www.ezu.cz/kontakty

V případě nových poptávek využijte poptávkový formulář na těchto webových stránkách, případně kontaktujte příslušného pracovníka, odpovědného za daný obor.

Situaci budeme i nadále sledovat a upravovat případná opatření.
Pro aktuální informace sledujte naše webové stránky.

Děkujeme.