Od září se budou vysavače prodávat s energetickými štítky

31.08.2014

Všechny vysavače dodávané výrobci na území Evropské unie budou muset být od 1. září 2014 povinně označeny podobnými energetickými štítky, jaké jsou zákazníci zvyklí vídat na bílém zboží. Zároveň s tím budou výrobci povinni uvádět na trh pouze vysavače s maximálním výkonem 1600 W.

Výrobci mají za úkol lepit štítky o rozměru 75×150 mm na vysavačích na dobře viditelné místo.

Na energetickém štítku nalezneme tyto hodnoty:

Druck

Účinnost čištění pevných podlah a koberců

K měření účinnosti čištění budou výrobci používat standardizované testovací koberce a dřevěné desky se štěrbinou. Čili výsledky účinnosti vysávání budou srovnatelné pro všechny typy i značky vysavačů. Účinnost výrobci pak vyjádří pomocí písmenné stupnice od A (nejlepší) do G (nejhorší).

Emise prachu

Hodnota prachových emisí (opět uváděná pomocí stupnice A – G) bude udávat čistotu vzduchu, který z vysavače uniká zpět do okolí. Tuto hodnotu by měly obzvláště pozorně sledovat rodiny s alergiky a astmatiky.

Hlučnost

Tuto hodnotu budou výrobci na štítku uvádět v decibelech. Je třeba mít na paměti, že hladina hluku se neměří na lineární stupnici, ale logaritmické, a tudíž rozdíl o 10 či 20 dB znamená dvojnásobek, resp. čtyřnásobek vnímané hladiny hluku. Jinými slovy, pro osoby citlivé na hluk by měl při výběru vhodného vysavače hrát roli doslova každý decibel.

Roční spotřeba

Spotřeba vysavače se udává v kilowattech za rok. Tu výrobci vypočítají pro 50 úklidů na ploše průměrné domácnosti, která – dle odhadů evropských úředníků – činí 87 m2.

Energetická třída

Energetická třída neboli účinnost vysavače se bude odvozovat od jeho spotřeby energie ve vztahu k účinnosti čištění na pevných podlahách a kobercích. I tato vlastnost vysavačů bude udávána pomocí stupnice A – G.

Tento ukazatel bude znázorněn nejvýrazněji, pomocí různobarevných šipek, které jsou pro vzhled energetických štítků charakteristické a jsou v horní části.

Omezení spotřeby vysavačů

Očekává se, že zákaz prodeje vysavačů s příkonem vyšším než 1600 W ušetří Evropě do roku 2020 až 18 TWh energie. To je víc než například roční energetická spotřeba Slovinska, která činí 15 TWh.