Aktuální Manuál k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS)

30.04.2019

Předkládáme dílčí aktualizaci Manuálu k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Manuál je určen k využití všem hospodářským subjektům (výrobcům, zplnomocněným zástupcům, dovozcům a distributorům), kteří na trh uvádějí nebo dodávají elektrozařízení.

Jeho cílem je usnadnit orientaci v problematice RoHS, resp. v nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Manuál pracuje s využitím techniky rozhodovacích stromů a s praktickými příklady. Obsahuje slovníček pojmů, samozřejmostí je interaktivní obsah. Zahrnuje také kapitolu “Otázky a odpovědi”, která vychází z dokumentu Evropské komise ke směrnici RoHS 2 (č. 2011/65/EU).

Kapitola „Otázky a odpovědi“ je přizpůsobena reáliím českého předpisu, do kterého byla směrnice RoHS 2 transponována a reflektuje také dotazy tuzemských hospodářských subjektů.

Poslední aktualizace (duben 2019) obsahu Manuálu se týkala kapitol 6 a 7 ve vazbě na rozšíření působnosti nařízení vlády od 22. 7. 2019. 

Tato aktuální verze z dubna 2019 je v pořadí již čtvrtou aktualizací tohoto dokumentu.
Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., vypracovaný EZÚ pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.