Orgány státní správy

Nabídka služeb pro ministerstva a další orgány státní správy
Elektrotechnický zkušební ústav je dlouholetým partnerem orgánů státní správy a profesních sdružení v oblasti elektrotechnických výrobků a elektrických zařízení.

V rámci spolupráce nabízíme:

Photo of Jan Chudan
JanChudan
Vedoucí oddělení obchodu a posuzování
Tel+420 266 104 473Mobil+420 734 356 423