eIDAS

20.1.2017

EZÚ jako první akreditovaný subjekt nabízíme certifikaci dle nařízení eIDAS. Certifikace je určena pro poskytovatele služeb vytvářejících důvěru (TSP – trust service providers). Ti jsou v nařízení eIDAS definováni jako fyzické nebo právnické osoby, které poskytují jednu či více služeb vytvářejících důvěru. Jsme akreditování v plném rozsahu služeb možném pro Českou republiku (bez služby e-Delivery kterou není možno v ČR [...]

Číst více

Pre-audit dle nařízení eIDAS

23.11.2016

EZÚ jako první akreditovaný orgán nabízí pre-audit dle nařízení eIDAS je nezbytná zejména pro poskytovatele služeb vytvářejících důvěru (TSP – trust service providers). Ti jsou v nařízení eIDAS definováni jako fyzické nebo právnické osoby, které poskytují jednu či více služeb vytvářejících důvěru. Službou vytvářející důvěru se rozumí elektronická služba, která je zpravidla poskytována za úplatu a [...]

Číst více

Licence ENEC+

28.7.2016

Certifikace výkonnostních charakteristik LED svítidel a LED modulů. Při uvádění na trh nových svítidel s LED technologiemi čelí jejich výrobci mnoha výzvám při propagaci jejich kvalitativních a výkonnostních parametrů. Tyto parametry je třeba nezávisle ověřovat. V reakci na tuto potřebu trhu se LightingEurope, sdružení evropského odvětví osvětlovací techniky, a ETICS - celoevropský systém certifikace nezávislou třetí [...]

Číst více

Osobní certifikace

17.1.2016

Vzhledem k nově definovaným bezpečnostním rolím ve vyhlášce č. 316/2014 Sb. k zákonu č. 181/2014 Sb. a především reálné potřebě těchto rolí v organizacích pro Vás EZÚ připravilo produkt Osobní certifikace. Osobní certifikace je realizována proškolením a následným ověřením znalostí v podobě certifikační zkoušky. Školení Školení je zaměřeno na platné mezinárodní standardy a legislativu související [...]

Číst více

Školení – kybernetická bezpečnost

14.1.2016

V návaznosti na produkt Certifikace kybernetické bezpečnosti Vám EZÚ nabízí školící kurzy zaměřené na související platné mezinárodní standardy a legislativní předpisy České republiky. Hlavním výstupem a zároveň přínosem je dokonalá znalost standardu či předpisu. Dokonalá znalost je zajištěna především vhodným a srozumitelným výkladem standardu a poskytnutím best practice od zkušených auditorů. Školení je nabízeno pro tyto standardy a předpisy: ISO/IEC 27001:2013 [...]

Číst více

Situační analýza KB

Situační analýza kybernetické bezpečnosti, kterou Vám EZÚ nabízí, je provedena se zaměřením na vhodnost a přiměřenost uplatňovaných pravidel. Cílem námi nabízené situační analýzy je vyhodnocení aktuálního stavu kybernetické bezpečnosti s důrazem na systémový přístup a procesní řízení, ve vazbě na související platné mezinárodní standardy a legislativní úpravu České republiky. Výstupem je zpráva ze situační analýzy, která obsahuje zmapování aktuálního stavu a identifikaci návrhů [...]

Číst více

Zajištění bezpečnostní role auditora KB

Zajištění bezpečnostní role auditora kybernetické bezpečnosti Důležitost bezpečnostních rolí se prolíná celou Vyhláškou č. 316/2014 Sb. (Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti). Role auditora kybernetické bezpečnosti je jednou z rolí definovaných v §6 vyhlášky. Auditor kybernetické bezpečnosti odpovídá za provádění auditů kybernetické bezpečnosti, při kterých kontroluje systém řízení bezpečnosti informací, návrh bezpečnostních opatření a jejich implementaci, zajištění rozvoje, použití a bezpečnosti aktiv [...]

Číst více

Zákon o kybernetické bezpečnosti

Problematika kybernetické bezpečnosti nebyla do roku 2014 v České republice komplexně právně upravena. Tuto situace se podařilo zlepšit právě až v roce 2014, kdy byl dokončen a schválen Zákon o kybernetické bezpečnosti. Ten si klade za cíl zavést do praxe soubor oprávnění a povinností s cílem zvýšit bezpečnost kybernetického prostoru a nastavit mechanismus aktivní spolupráce [...]

Číst více

Certifikace kybernetické bezpečnosti

10.8.2015

V oblasti kybernetické bezpečnosti nabízí EZÚ komplexní produkt, který je rozdělen do tří úrovní. První úroveň se vyznačuje čistě systémovým pohledem a představuje jakýsi odrazový můstek k opravdu důkladnému zajištění kybernetické bezpečnosti dosahovaného v úrovních 2 a 3. Tato úroveň se soustředí na zavedení a kontrolu základních procesů nutných k vytvoření základního kybernetického zabezpečení (řízení rizik, řízení hrozbe a zranitelností, příprava a realizace bezpečnostních [...]

Číst více

Školení – RoHS – právní předpisy, normy, zkoušky a certifikace

2.2.2015

Kurz je zaměřen na vysvětlení základních pojmů a postupů pro splnění požadavků právních předpisů z hlediska oblasti RoHS. Týká se nejen norem a nařízení vlády, ale také přípravy vzorků na zkoušky a jejich provádění včetně možných rizik. Pro koho je kurz určen Kurz je určen pro zaměstnance a pracovníky, kteří mají ve firmách za povinnost sledovat plnění zákonných požadavků, zejména ve spojitosti [...]

Číst více