Expert activities – GSM

Based on the decision of the Czech Ministry of Justice, the Electrotechnical Testing Institute is registered on the list of institutes qualified for expert activities in the field of electrical engineering in the scope of expert authorization for gambling slot machines and technical equipment for the operation of betting games and lotteries, including accompanying equipment in terms of technical capacity (hardware) and programs (software).

Why use EZÚ services for evaluation and certification?

  • To meet legislative requirements
  • Guarantee of independent verification – increasing trust in relation to business partners
  • The manufacturer or importer has the basis for the issue of an EU Declaration of Conformity
  • To make the manufacturer’s position easier when checked by supervisory bodies.

Objednávka VHP/TZ ke stažení
Výherní hrací přístroje dokumentace k objednávce/

Technická zařízení dokumentace k objednávce

Výherní hrací přístroje – dokumentace k objednávce:

Podklady požadované k objednávce podle druhu objednané služby:Registrace nového modeluZměna program. vybaveníOsvědčování a Výpisy
Návod na hru a herní plánX  
2ks orig. EPROMFormulář DokladováníFormulář Ohlášení 
Výpis zdroj textu programuFormulář DokladováníFormulář Ohlášení 
Popis program změny vč. označení ve zdroj. programu X 
Statistika 100 000 her – výpisX  
Kompletní vzorek VHP* nebo ověřená kopie Osvědčení o provozuschopnosti daného modelu od ITC Zlín  X*  
Celá programová deska   X**  
Grafické zobrazení skelX  
Popis nastavení DIP/DILX  
Servis manuál vč. kontr. programů a účetnictví VHPX  
Potvrzení o vydání prohlášení o shodě (C. formulář EZÚ- Prohlášení, může být deklarováno v objednávce)  Formulář Prohlášení
Upřesnění počtu VHP, výr. čísla, použité programy (může být v objednávce)  X
Prohlášení výrobce hardware o datu výroby VHP  Formulář Prohlášení
Potvrzení výrobce programu o shodnosti EPROM s osvědčeným modelem  Formulář Prohlášení

* Může být předveden u zákazníka nebo dovezen zákazníkem do EZÚ ** Vyžaduje se individuálně podle řešení VHP

Technical equipment – documentation submitted with an order:

Documentation required with an order depending on the type of service ordered:

Registration of a new model

Change of software**)

Certification and Printouts

Game instructions and game plans

see : technical equipment – contents of documentation for a model registration order

  

2 copies of original data media with software

see : technical equipment – contents of documentation for a model registration order

X

 

Source program text printout

see : technical equipment – contents of documentation for a model registration order

X

 

Statistics of >100,000 games – printout after 1,000 games

see: technical equipment

  

Description of software change, incl. identification in the source program

 

X

 

Complete sample of TE* – representative of the type series, minimal functional set

X

  

Graphic representation of glass (barrel version only)

X

  
Description of setting components influencing playing parameters (if used)

X

  

Service manual, incl. control programs and accounting

X

  

Confirmation of the issue of a EU Declaration of Conformity (C. form, EZÚ – Declaration, may be declared in the order)

  

X

Declaration Form

Specification of the number of TE, serial numbers, programs used (may be in the order)

  

X

Declaration by the hardware manufacturer of the date of manufacture of TE

  

X

Declaration Form

Confirmation by the software manufacturer of its conformity with the certified model

  

X

Declaration Form

* Can be demonstrated on the customer’s premises or delivered by the customer to EZÚ ** Change of TE software not affecting playing characteristics; if more games are added to the system, the same documentation is required for them as for new model registration

Products are introduced to the market using the system of evaluation of conformity of products in accordance with Act no. 90/2016 Coll. . as amended, and related Government Directives:

Products are introduced to the market using the system of evaluation of conformity of products in accordance with Act no. 90/2016 Coll. . as amended, and related Government Directives:

Products are introduced to the market using the system of evaluation of conformity of products in accordance with Act no. 90/2016 Coll. . as amended, and related Government Directives:

Government Directive no. 118/2016 Coll. defining technical requirements for low-voltage electric equipment.
Government Directive no. 117/2016 Coll. on technical requirements for products in terms of their electromagnetic compatibility.
Government Directive no. 481/2012 Coll. on the restriction of the use of certain hazardous substances in electric and electronic equipment.

To operate gambling slot machines and technical equipment and systems for lotteries and other similar games in the Czech Republic, the requirements of the following regulations must be met:

Slot machines – Act no. 202/1990 Coll. on Lotteries and other similar games, as amended, and Czech Ministry of Finance no. 223/1993 Coll. on Gambling Machines, as amended TECHNICAL EQUIPMENT – Act no. 202/1990 Coll. on Lotteries and other similar games, as amended, and for:

Products are introduced to the market using the system of evaluation of conformity of products in accordance with Act no. 90/2016 Coll. . as amended, and related Government Directives:

Qualification documents

Products are introduced to the market using the system of evaluation of conformity of products in accordance with Act no. 90/2016 Coll. . as amended, and related Government Directives:

Informace k povolovacím místům VHP/TZ