Zkoušky elektromagnetické kompatibility - EMC

Elektromagnetickou kompatibilitou je nazývána schopnost elektrického zařízení nerušit jiná elektrická zařízení a odolávat jejich případnému rušení. Vyzařování  elektromagnetického záření je obecnou vlastností všech elektrických zařízení, nesmí však překročit povolenou úroveň.
U každého elektrotechnického zařízení lze provést zkoušky elektromagnetické kompatibility buď dle kompletní normy, nebo dle jejích jednotlivých článků. Tytu zkoušky jsou nejen nedílnou součástí vývoje nových výrobků, ale i zcela nezbytné při uvádění nového výrobku na trh.
Zkoušky elektromagnetické kompatibility nabízíme podle českých a mezinárodních technických norem nebo dle vlastních technických požadavků zákazníka. Zkušební protokoly lze využít jako podklad pro přípravu prohlášení o shodě i EU prohlášení.
Photo of František Jandura
FrantišekJandura
Manažer produktu
Tel+420 266 104 305Mobil+420 605 227 656

Laboratoř EMC nabízí následující zkoušky:

 • Měření vedeného rušení v pásmu 9 kHz až 130 MHz na různých typech umělých sítí včetně měření přísluš. mot. vozidel.
 • Zkoušky radiových parametrů vyžadovaných pro posuzování shody dle NV 426/2000 Sb.
 • Zkoušky odolnosti proti skupinám tranzientních impulsů.
 • Měření vyzařovaného rušení v pásmu 9 kHz až 18 GHz.
 • Zkoušky odolnosti proti rázové vlně.
 • Měření vyzařovaného výkonu v pásmu 30 až 1000 MHz.
 • Zkoušky odolnosti proti vedenému vysokofrekvenčnímu rušení.
 • Frekvenční analýza v pásmu 2 Hz až 22,5 GHz.
 • Zkoušky odolnosti proti vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli s různými druhy modulace.
 • Měření ovlivňování sítě (harmonické, flicker).
 • Zkoušky odolnosti proti kolísání a výpadkům napájecího napětí.
 • Měření magnetických polí.
 • Zkoušky odolnosti proti magnetickému poli.
 • Zkoušky odolnosti proti výbojům statické elektřiny.
 • Zkoušky odolnosti proti pulsům magnetického pole.

Proč zkoušet v EZÚ?

 • Jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům
 • Využití nejmodernějšího zkušebního vybavení
 • Odborné zkušenosti státem pověřeného koordinátora autorizovaných osob pro oblast EMC
 • Profesionalita personálu
 • Mezinárodně uznávané výsledky zkoušek
Související služby
Legislativa
Kvalifikace