Osobní certifikace

Vzhledem k nově definovaným bezpečnostním rolím ve vyhlášce č. 316/2014 Sb. k zákonu č. 181/2014 Sb. a především reálné potřebě těchto rolí v organizacích pro Vás EZÚ připravilo produkt Osobní certifikace. Osobní certifikace je realizována proškolením a následným ověřením znalostí v podobě certifikační zkoušky.
  1. Školení

Školení je zaměřeno na platné mezinárodní standardy a legislativu související s kybernetickou bezpečností. Konkrétní náplň se mění v závislosti na zvolené bezpečnostní roli a na úrovni odbornosti (viz dále).
  1. Certifikační zkouška

Kurz je zakončen certifikační zkouškou. Po úspěšném dokončení certifikační zkoušky je absolventovi udělen osobní certifikát. Absolvování certifikační zkoušky je možné i bez předešlé účasti na školení, nicměné vzhledem ke specifičnosti dané problematiky je absolvování školení doporučeno.
  • Manažer kybernetické bezpečnosti

Manažer kybernetické bezpečnosti zodpovídá za kybernetickou bezpečnost jako celek. Jeho činností je především zvládání bezpečnostních událostí a incidentů, řízení aktiv a rizik, tvorba bezpečnostních politik a zajištění snížení nákladů a rizik. Zajišťuje také realizaci bezpečnostních opatření a provádí proaktivní činnost. Právě na tyto a mnohé další činnost je mířeno školení a následná certfikační zkouška.
  • Auditor kybernetické bezpečnosti

Auditor kybernetické bezpečnosti zodpovídá za ověření kybernetické bezpečnosti. Získaná kvalifikace, znalosti a schopnosti vám pomohou při ověřování správného nastavení systému, řízení rizik a dalších oblastí podle platných mezinárodních standardů a legislativy České republiky vztahující se ke kybernetické bezpečnosti. Auditor nesmí současně zastávat funkci manažera KB ani architekta KB, nesmí auditovat vlastní práci.
  • Architekt kybernetické bezpečnosti

Získání a rozvoj znalostí potřebných pro budování bezpečné a stabilní architektury systému řízení bezpečnosti informací (dále jen ISMS) v organizaci dle ISO/IEC 27001, s využitím ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27011 a splňujícím požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Tato certifikace Vám umožní splnění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti, využití ISO/IEC 27001 a dalších standardů z rodiny ISO/IEC 27000 pro tvorbu architektury systému řízení bezpečnosti informací ISMS.
Pro každou z těchto bezpečnostních rolí platí, že je možné dosáhnout na tři různé úrovně odbornosti: specialist, expert a master. Tyto úrovně mají spojitost s úrovněmi produktu Certifikace kybernetické bezpečnosti.
Photo of Ing. Michal Hager
Ing.MichalHager
Vedoucí laboratoře kybernetické bezpečnosti
Tel+420 266 104 463Mobil+420 739 488 341

Přínosy osobní certifikace:

 • Zvýšení kvalifikace v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • Získání potřebných znalostí pro výkon bezpečnostní role – manažer, architekt nebo auditor
 • Ověření získaných znalostí a zisk certifikátu
 • Možnost dalšího rozvoje posunem na další úroveň odbornosti
Související služby
Legislativa
Kvalifikace
Přínosy certifikace