Nacházíte se zdeDomůProduktyLicence ENEC

Licence ENEC

enec Značka ENEC je celoevropská značka označující shodu výrobku s evropskými normami EN pro elektrickou bezpečnost výrobků.
Licence na užívání značky ENEC umožňuje označovat výrobky touto značkou a bez nutnosti dalších zkoušek elektrické bezpečnosti exportovat výrobky na trhy členských zemí EU. Součástí licenčního řízení je i provedení inspekce u výrobce podle pravidel tohoto systému. Při této inspekci výrobce prokáže, že je schopen zabezpečit stálou kvalitu výrobků s důrazem na elektrickou bezpečnost výrobků.
Elektrotechnický zkušební ústav je uděluje licenci na užívání značky ENEC číslem 21.

Dohoda o užívání značky ENEC pokrývá následující  oblasti elektrotechnických výrobků:

  • svítidla a jejich komponenty
  • transformátory
  • komponenty pro nn
  • domácí spotřebiče
  • výrobky výpočetní a kancelářské techniky

Co vám přinese licenční značka ENEC?

  • snížení nákladů na zkoušení a certifikaci – zkoušet, certifikovat a platit je nutné pouze jednou, v zemích signatářů dohody není třeba podstupovat opakovanou certifikaci
  • konkurenční výhodu – značka ENEC je mezi odbornou i laickou veřejností známa a žádána
  • posílení důvěry odběratelů – výrobky i výrobce jsou pravidelně kontrolovány třetí nezávislou stranou
  • výrobce nebo dovozce má vytvořen základ pro vystavení EU prohlášení o shodě
  • snadné získání dalších licenčních značek – vzhledem k tomu, že splněním požadavků na licenci ENEC výrobce automaticky splní i požadavky na udělení licence ESČ, je mu tato na požádání zdarma udělena
Související služby
Legislativa
Kvalifikace
Postup pro získání