Nacházíte se zdeDomůProduktyLicence ENEC+

Licence ENEC+

enecplus

Certifikace výkonnostních charakteristik LED svítidel a LED modulů.

Při uvádění na trh nových svítidel s LED technologiemi čelí jejich výrobci mnoha výzvám při propagaci jejich kvalitativních a výkonnostních parametrů. Tyto parametry je třeba nezávisle ověřovat. V reakci na tuto potřebu trhu se LightingEurope, sdružení evropského odvětví osvětlovací techniky, a ETICS – celoevropský systém certifikace nezávislou třetí stranou pro nízkonapěťové výrobky, spojili a vytvořili ENEC+ licenční značku.
Elektrotechnický zkušební ústav je uděluje licenci na užívání značky ENEC číslem 21.

Proč využít licenci ENEC+

Tento systém ověřuje počáteční nároky na výkonnostní charakteristiky výrobku a hodnotí robustnost jeho návrhu. Proto poskytuje objektivní základ pro spravedlivé srovnání osvětlovací techniky.
V porovnání se základní značkou ENEC přináší tedy ENEC+ odběratelům informace nejen o bezpečnosti výrobku, ale i o jeho kvalitě a světelně-technických parametrech. Držitelům značky přináší úsporu nákladů na ověřování, neboť lze využít výsledků zkoušek jejich vlastních laboratoří.

Proč je licence ENEC+ důležitá

Jedná se o tzv. plné certifikační schéma a tudíž zajišťuje:
  • Nezávislou certifikaci třetí stranou
  • Zajištění bezpečnosti a výkonnostních parametrů po celou dobu certifikace výrobku
  • Uvedení certifikovaných výrobků na veřejně přístupném seznamu
  • Licenční značku akceptovanou ve všech státech EU
  • Počáteční a průběžnou kontrolu výrobku nezávislou třetí stranou
  • Zvýšení prestiže výrobce na zahraničních trzích
Související služby
Legislativa
Kvalifikace
Postup pro získání