Kalibrace měřidel

Metrologie je obor, který významně ovlivňuje jakost výroby a služeb. EZÚ nabízí provádění kalibrací pracovních měřidel a etalonů jako kalibrační laboratoř č. 2294 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a pověřená ÚNMZ jako středisko kalibrační služby podle zákona o metrologii. Kalibrace provádíme jak ve vlastní laboratoři tak i mimo ni u zákazníků.

Rozsah kalibrace měřidel:

Elektrické veličiny
napětí stejnosměrné0 až 100 kV
napětí střídavé0,1 mV až 100 kV
amplituda impulsního napětí1,8 mV až 30 kV
doba náběhu impulsůod 0,7 ns
doba trvání impulsů2 ns až 5 s
proud stejnosměrný5 pA až 1000 A
proud střídavý1 µA až 1000 A
odpor stejnosměrný0,1 mΩ až 100 TΩ
odpor střídavý0,1 Ω až 100 kΩ
modul impedance1 mΩ až 100 kΩ
nízkofrekvenční výkon10 mW až 21 kW
účiník0 až 1
odpor střídavý0,1 Ω až 100 kΩ
kapacita1 pF až 100 µF
ztrátový činitel kapacity0 až 1,6
indukčnost0,1 mH až 10 H
vysokofrekvenční výkon20 pW až 200 mW
modul činitele odrazu0 až 1

Druhy kalibrovaných měřidel

 • analogové a digitální voltmetry, ampérmetry, klešťové ampérmetry a multimetry
 • zdroje a kalibrátory napětí a proudu, vysokonapěťové zdroje, měřiče elektrostatického pole
 • měřiče malých odporů, izolačních odporů, revizní přístroje
 • etalonové odpory a odporové dekády
 • wattmetry
 • analogové a digitální osciloskopy, impulsní a signální generátory, další zařízení kalibrovaná měřením vysokofrekvenčního výkonu a činitele odrazu
 • měřiče a etalony RLC
Photo of Jan Holub
JanHolub
Manažer produktu
Tel+420 266 104 430Mobil+420 603 223 409

Proč využít služeb kalibrační laboratoře EZÚ?

 • Rychlost a preciznost provedení kalibrací
 • Jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům
Splnění zákonných požadavků na výrobky podléhající metrologickému ověření
Světelné veličiny
svítivost1 cd až 10000 cd
světelný tok50 lm až 10000 lm
teplota chromatická2000 K až 2900 K
osvětlení1 lx až 50000 lx
jas5 cd/m2 až 500 cd/m2

Druhy kalibrovaných měřidel

 • etalony svítivosti, světelného toku a teploty chromatičnosti
 • časoměry
Teplota
Rozsah-50 °C až 420 °C

Druhy kalibrovaných měřidel

 • elektronické teploměry
 • teploměry teplotních komor
Veličiny času a frekvence
frekvence0,1 Hz až 3 GHz
časový interval5 ns až 100000 s
otáčky30 min-1 až 10000 min-1

Druhy kalibrovaných měřidel

 • čítače, generátory
 • stopky
 • otáčkoměry
Související služby
Legislativa
Kvalifikace