HOMOLOGACE E8

Nabídka služeb EZÚ pro:

Světelné prvky

 • světlomety a směrová světla
 • obrysová, koncová, brzdová světla a osvětlení RZ
 • zvláštní výstražná světla
 • žárovky a napájecí zdroje světlometů

Reflexní prvky

 • odrazky
 • výstražné trojúhelníky
 • reflexní tabulky
 • reflexní polepy

Ostatní výrobky

 • EMC pro elektricky napájená příslušenství
 • Vozidla na elektrický pohon
 • Zkoušky hoření pro materiály vozidel
 • Zabezpečovací zařízení

František Jandura

JobManažer produktu

Přímá podpora k těmto službám

Prémiový produkt

Pro zvýšení atraktivity výrobku, konkurenceschopnosti na trhu a podporu prodeje

 • Provedení zkoušek dle předpisů ECE (EHK)
 • Provádění inspekcí ve výrobě dle požadavků ECE předpisů
 • Vystavení zkušebních protokolů
 • Vystavení homologačního osvědčení E8
 • Posouzení technické dokumentace
 • Měření parametrů osvětlení vozidel
 • Zkoušky vlivů prostředí – krytí IP, hluk, vibrace, klimatické zkoušky
 • Mechanické zkoušky

Vlastnosti motorových vozidel, jejich součástí a příslušenství, které mohou ovlivnit bezpečnost silničního provozu jsou v České republice regulovány zákonem č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Uvedené výrobky lze uvést na trh v České republice pouze poté, co jsou schváleny Ministerstvem dopravy. Ke schválení je nutno předložit osvědčení o homologaci vydané pověřenými laboratořemi buď v České republice, nebo v zahraničí.Elektrotechnický zkušební ústav je laboratoří, která je pověřena Ministerstvem dopravy k provádění homologačních zkoušek dle předpisů Evropské hospodářské komise OSN již od roku 1961. Homologované výrobky smí být označovány homologační značkou E v kroužku ( pro Českou republiku je přidělena značka E8 udělovaná prostřednictvím EZÚ), která označuje stálou shodu vlastností výrobku s příslušnými homologačními ECE (EHK) předpisy. O stálosti shody se Ministerstvo dopravy prostřednictvím EZÚ přesvědčuje pravidelným prováděním zkoušek. V případě udělení homologace v České republice již není nutná další certifikace ani zkoušení v členských zemích systému i v řadě dalších.

předpis ECE(EHK) č.: Název výrobků:
ECE 1 Asymetrické světlomety
ECE 2 Žárovky R2 pro asymetrické světlomety
ECE 3 Odrazky
ECE 4 Osvětlení státní poznávací značky
ECE 5 Světlomety typu „sealed beam“
ECE 6 Směrová světla
ECE 7 Obrysová, koncová a brzdová světla
ECE 8 Světlomety se žárovkami H1, H2, H3
ECE R10.04 Elektromagnetická kompatibilita
ECE 19 Světlomety do mlhy
ECE 20 Světlomety se žárovkami H4
ECE 23 Zpětné světlomety
ECE 27 Výstražné trojúhelníky
ECE 28 Zvuková signalizace
ECE 37 Žárovky do homologovaných světel
ECE 38 Zadní světla do mlhy
ECE 45 Zařízení pro čištění světlometů
ECE 50 Osvětlení státní poznávací značky motocyklů
ECE 56 Světlomety mopedů
ECE 57 Světlomety motocyklů
ECE 65 Zvláštní výstražná světla
ECE 69 Tabulky pro označení pomalých vozidel
ECE 70 Tabulky pro označení těžkých a dlouhých vozidel
ECE 72 Asymetrické a halogenové světlomety motocyklů
ECE 76 Světlomety mopedů s dálkovým a potkávacím světlem
ECE 77 Parkovací svítilny motorových vozidel
ECE 82 Světlomety mopedů s halogenovými žárovkami
ECE 87 Denní svítilny motorových vozidel
ECE 91 Boční obrysové svítilny
ECE 99 Zdroje výbojkových světlometů motorových vozidel
ECE 100 Homologace vozidel z hlediska zvláštních požadavků na elektrický pohon
ECE 104 Značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přívěsů
ECE 112 Asymetrické světlomety motorových vozidel
ECE 113 Symetrické světlomety motorových vozidel
ECE 116 Technická ustanovení pro ochranu motorových vozidel proti neoprávněnému použití
ECE 118 Vlastnosti materiálů užívaných ve vnitřní konstrukci motorových vozidel při hoření